DOI Numarası Alma

Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi'nde yayımlanan makalelere Dergipark sponsorluğunda DOI (Digital Object Identifier) numarası verilmeye başlanmıştır. Bir makaleye DOI numarası verilebilmesi için aşağıdaki şartların sağlanmış olması gerekmektedir:

   1) Değerlendirme sürecini tamamlayarak yayına kabul edilme
   2) Araştırma makalesi türünde olma
   3) Özgün olma
   4) Başka bir yerde yayınlanmamış olma

Aksi beyan ve durumlarda tüm sorumluluk yazar / yazarlara aittir.