Research Article
BibTex RIS Cite

KAMU YÖNETİMİNDE SAĞLIK POLİTİKALARINDAKİ DÖNÜŞÜM: E-SAĞLIK UYGULAMALARI

Year 2022, Volume: 6 Issue: 2, 125 - 140, 31.12.2022
https://doi.org/10.48066/kusob.796595

Abstract

Türk kamu yönetiminde sağlık politikalarının önemli bir yeri bulunmaktadır. Kamu yönetiminde özellikle 2000 yıllarından sonra yeniden yapılanma çalışmaları gündeme gelmiştir. Sağlık konuları da yeniden yapılanma çalışmalarından nasibini almıştır. Özellikle sağlık konularında uluslararası çalışmalar da takip edilerek ülkemizin sağlık politikaları yeniden yapılandırılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda çalışmanın temel konusunu ülkemizde uygulanan e-sağlık hizmetleri ve kamu yönetimi için taşıdığı önem oluşturmaktadır. E-devlet uygulamaları günümüzde hemen hemen bütün kamu kurumları tarafından uygulama alanı bulmuştur. Sağlık alanında da sağlık hizmetlerinin sunumunda bilgi teknolojilerinden yararlanılmaktadır. Hastanelerde hastalara ilişkin bütün bilgilerin güvenli bir şekilde saklandığı, randevu sisteminin uygulandığı, daha kaliteli, etkili ve verimli bir hizmet sunumu için Hastane Bilgi Sistemi uygulanmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlıkta dönüşüm programı uygulama alanı bulmuştur. Programın esas amacı, ülkedeki bütün vatandaşlara eşit ve adil bir şekilde sağlık hizmeti sunmaktır. Bu çalışmanın amacı, ülkemizde uygulanan sağlık politikaları değerlendirildikten sonra e-sağlık uygulamalarını değerlendirmektir. Ülkemizde sağlık hizmetlerinin daha kaliteli ve etkili bir sunumu için öneriler geliştirilmiştir.

References

  • Barbabella Francesco, Maria Gabriella Melchiorre Sabrina Quattrini Roberta Papa Giovanni Lamura. (2017). How can eHealth improve care for people with
  • multimorbidity in Europe?. Health Systems and Policies.
Year 2022, Volume: 6 Issue: 2, 125 - 140, 31.12.2022
https://doi.org/10.48066/kusob.796595

Abstract

References

  • Barbabella Francesco, Maria Gabriella Melchiorre Sabrina Quattrini Roberta Papa Giovanni Lamura. (2017). How can eHealth improve care for people with
  • multimorbidity in Europe?. Health Systems and Policies.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Arzu YILDIRIM 0000-0002-8543-278X

Publication Date December 31, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 6 Issue: 2

Cite

APA YILDIRIM, A. (2022). KAMU YÖNETİMİNDE SAĞLIK POLİTİKALARINDAKİ DÖNÜŞÜM: E-SAĞLIK UYGULAMALARI. Kuram Ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 125-140. https://doi.org/10.48066/kusob.796595